Pre významnú spoločnosť Schaeffler Skalica, spol. s. r. o. sme realizovali reklamný polep autobusov. Súčasťou zákazky bolo zameranie, velkoformátová tlač …